ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប និងលោកជំទាវ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិនិត្យ និងព្យាលបាលជំងឺដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកអង្គរធំ


ព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប និងលោកជំទាវ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិនិត្យ និងព្យាលបាលជំងឺដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងចែកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ១ ២០០នាក់ ដែលរស់នៅស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាបដែលរៀបចំដោយ អង្គការពន្លឺអភិវឌ្ឍដើម្បីជនក្រីក្រ និងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតស្ម័គ្រចិត្ត នៃសមាគមទឹកចិត្តសប្បុរស ប៉ាយសួយឡាវយិន។

image image image image image image image image