កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសន្និបាតគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស


ខេត្តសៀមរាប : ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ មានកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសន្និបាតគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើកទី៥ អាណត្តិទី១៨ និងផែនការ ៥ឆ្នាំ លើកទី១៣ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម មានសមាជិក សមាជិកាចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ​គណបក្សខេត្ត ក្រុង ស្រុក និងក្រុមការងារយុវជនចូលរួមសរុប ៨២នាក់ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្តសៀមរាប។ By Thla

image image