កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តសៀមរាប


ខេត្តសៀមរាប : ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្ត និង ឯកឧត្តម នូ ផល្លា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត  និងឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រីដែលជាសមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិសរុបចំនួន ១៤២នាក់បានអញ្ជើញចូលរួមប្រជំុបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានសៀមរាប ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានសៀមរាប។ ដោយបានការអនុញ្ញាតពីឯកឧត្តម ប្រធាន ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តរាយការណ៍អំពីកាេអនុវត្តការងារនេះក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដោយលើកថាក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះទូទាំងខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំវេទិបានចំនួន ៥២លើក មាសអ្នកចូលរួមសរុប ១៥ ៤៨១នាក់ ស្រី ៦ ៣៣៧នាក់ ហើយវេទិកាទាំងនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លី អប្សរា ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ(ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវលំ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ សាលារៀន។់ល។) និងបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀត។ បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត អភិបាលបានរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរួចមក ឯកឧត្តម លោកជំទាវដែលជាប្រធានក្រុមការងារក្រុង ស្រុកបានរាយកាណ៍អំពីការអនុវត្តការងារវេទិកានៅមូលដ្ឋាដោយបានលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈម និងបញ្ហាដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនទាបានដោះសាយបានភ្លាមនៅនឹងកន្លែង ។ ជាមួយគ្នាអង្គវេទិបានលើកឡើងនូវសំណួរ សំណូមពរសរុប ៤៩៣ ក្នុងបានដោះស្រាយ ២៨៣ កំពុងដោះស្រាយ ១២៤ និងសំណើទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន ៨៦ ដែលបញ្ហាទាំងខេត្តសៀមរាប : ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្ត និង ឯកឧត្តម នូ ផល្លា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រីដែលជាសមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិបានអញ្ជើញចូលរួមប្រជំុបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានសៀមរាប ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានសៀមរាប។ ដោយបានការអនុញ្ញាតពីឯកឧត្តម ប្រធាន ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តរាយការណ៍អំពីកាេអនុវត្តការងារនេះក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដោយលើកថាក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះទូទាំងខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំវេទិបានចំនួន ៥២លើក មាសអ្នកចូលរួមសរុប ១៥ ៤៨១នាក់ ស្រី ៦ ៣៣៧នាក់ ហើយវេទិកាទាំងនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លី អប្សរា ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ(ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវលំ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ សាលារៀន។់ល។) និងបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀត។ ជាមួយគ្នាអង្គវេទិបានលើកឡើងនូវសំណួរ សំណូមពរសរុប ៤៩៣ ក្នុងបានដោះស្រាយ ២៨៣ កំពុងដោះស្រាយ ១២៤ និងសំណើទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន ៨៦។នេះជាបញ្ហាជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន។ មុននឹងបញ្ចប់ឯកឧត្តម ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តសៀមរាបបានធ្វើបូកសរុបកិច្ចប្រជុំដោយលើកថាបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងបានដោះស្រាយនោះជាសមទ្ធិផលរបស់យើង ប៉ុន្តែយើងត្រូវខំរិះរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតអោយបានអស់លទ្ធភាព ហើយបញ្ហាធំៗដែលនៅសល់យើងស្នើសុំអោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យ ដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយ។

imageimage

 

 

imageimage